[Java – WebDriver 17] – Drag and drop element (Kéo/ thả phần tử trên trang Web)

Yêu cầu: Drag & drop đối tượng trên trang web là một hiệu ứng rất phổ biến, nhất là trong các chức năng cần sắp xếp các đối tượng, định vị vị trí tương đối giữa các đối tượng Kéo … Continue reading [Java – WebDriver 17] – Drag and drop element (Kéo/ thả phần tử trên trang Web)

[Java – WebDriver 15] – Kiểm tra phần tử đã được chọn (selected)

Yêu cầu: Kiểm tra phần tử như checkbox, radiobutton, dropdown,.. đã được select hay chưa. Áp dụng khi check về UI cho 1 page hoặc khi viết kịch bản tự động hóa, bạn muốn kiểm tra chắc chắn rằng một element nào đó … Continue reading [Java – WebDriver 15] – Kiểm tra phần tử đã được chọn (selected)

[Java – WebDriver 13] – Kiểm tra phần tử hiển thị (displayed)

Yêu cầu: Kiểm tra phần tử như textbox, checkbox, radiobutton, dropdown, textarea,… có hiển thị trên page hay không. Áp dụng khi check về GUI cho 1 page hoặc khi change requirement, khách hàng yêu cầu nên/ không nên check field … Continue reading [Java – WebDriver 13] – Kiểm tra phần tử hiển thị (displayed)

[Java – WebDriver 12] – Thêm extensions vào các trình duyệt mặc định

Thông thường khi chúng ta chạy automation, sau khi trình duyệt được khởi tạo thì mặc định các extensions sẽ không được thêm vào. Để làm điều này, chúng ta cần tải về phiên bản offline của extension và add … Continue reading [Java – WebDriver 12] – Thêm extensions vào các trình duyệt mặc định

[Java – WebDriver 11] – Thiết lập cố định chiều rộng và chiều cao của trình duyệt

Nếu bạn muốn thiết lập cố định chiều rộng và chiều cao của trình duyệt khi chạy automation test hoặc test Responsive, thì Selenium WebDriver hỗ trợ thay đổi kích cỡ  (org.openqa.selenium.Dimension). Khởi tạo một biến size với chiều rộng và … Continue reading [Java – WebDriver 11] – Thiết lập cố định chiều rộng và chiều cao của trình duyệt

[Java – WebDriver 10] – Các vấn đề khi chạy kịch bản Selenium với trình duyệt IE

Sau một khoảng thời gian trải nghiệm vài dự án automation trên trình duyệt IE thì bản thân mình thấy cũng khá ngán ngẩm với trình duyệt này. Việc chạy chậm, không tương thích/ không tuân thủ theo các chuẩn Web đã khiến IE … Continue reading [Java – WebDriver 10] – Các vấn đề khi chạy kịch bản Selenium với trình duyệt IE

[Java – WebDriver 09] – Run test trên trình duyệt Edge Legacy

Ngày 23/07/2015, Microsoft thông báo chính thức có thể run test trên trình duyệt Microsft Edge thông qua Selenium Webdriver (link), có hiệu lực từ phiên bản Selenium 2.47 (link). Trình duyệt Edge được đặt là trình duyệt mặc định … Continue reading [Java – WebDriver 09] – Run test trên trình duyệt Edge Legacy