Đây là những cuốn sách mình sưu tầm và được 1 số anh chị em gửi tặng, vì là ebook bản quyền nên ko thể chia sẻ public được, bạn nào cần access vào link này mình add vào tham khảo nhé:
Link: https://goo.gl/Y0cAGR

1 – Selenium 1.0 Testing Tools: Beginner’s Guide (£14.99)

http://www.amazon.com/Selenium-1-0-Testing-Tools-Beginners/dp/1849510261

2 – Selenium 2 Testing Tools: Beginner’s Guide (£14.44)

https://www.packtpub.com/web-development/selenium-2-testing-tools-beginner%E2%80%99s-guide

3 – Selenium Testing Tools Cookbook (£16.99)

https://www.packtpub.com/web-development/selenium-testing-tools-cookbook

4 – Selenium WebDriver Practical Guide (£16.99)

https://www.packtpub.com/web-development/selenium-webdriver-practical-guide

5 – Java For Testers ($15.99)

https://leanpub.com/javaForTesters