Cuối tuần vừa rồi mình có cài đặt dùng thử tool test Test Studio (bản dùng thử 30 ngày) – với mục đích là vọc vạch và chia sẻ nên mình có quay clip để demo 1 vài chức năng cơ bản. Đây là tool dạng Record – Playback và cho phép export ra code C# để customize.
Yêu cầu:

 • Tạo mới Project
 • Chọn chức năng Record Web Test
 • Chọn 1 trình duyệt để Record: IE/ Firefox/ Chrome
 • Nhập vào URL: zalomua.com
 • Demo tính năng chọn mua hàng trên site
 • Mua 1 [Màn hình LCD BenQ 17 inch]
 • Mua 1 [Đồng hồ thông minh Smartwatch M26]
 • Thanh toán đơn hàng
 • Kiểm tra những message khi không nhập
  • Tên
  • Điện thoại
  • Email
  • Địa chỉ
 • Hủy đơn hàng
 • Kiểm tra đơn hàng bằng rỗng
 • Kết thúc
Test log:
 '5/12/2015 12:06:20 AM' - 'Pass' : 1. Navigate to : 'http://zalomua.com/'
 '5/12/2015 12:06:23 AM' - 'Pass' : 2. Click 'MÁYVITÍNHLink'
 '5/12/2015 12:06:28 AM' - 'Pass' : 3. Click 'MànHìnhLCDImage'
 '5/12/2015 12:06:30 AM' - 'Pass' : 4. Click 'ThêmVàoGiỏSpan'
 '5/12/2015 12:06:33 AM' - 'Pass' : 5. Click 'VàoGiỏHàngLink'
 '5/12/2015 12:06:36 AM' - 'Pass' : 6. Click 'TiếpTụcMuaLink'
 '5/12/2015 12:06:39 AM' - 'Pass' : 7. Click 'ĐỒNGHỒNAMLink'
 '5/12/2015 12:06:40 AM' - 'Pass' : 8. Click 'Tenss5216996Link'
 '5/12/2015 12:06:45 AM' - 'Pass' : 9. Click 'ThêmVàoGiỏSpan'
 '5/12/2015 12:06:50 AM' - 'Pass' : 10. Click 'VàoGiỏHàngLink'
 '5/12/2015 12:06:50 AM' - 'Pass' : 11. Click 'ThanhtoanLink'
 '5/12/2015 12:06:50 AM' - 'Pass' : 12. Click 'DatmuaLink'
 '5/12/2015 12:06:50 AM' - 'Pass' : 13. Click 'XoatrangLink'
 '5/12/2015 12:06:51 AM' - 'Pass' : 14. Click 'NguoinhanDiv'
 '5/12/2015 12:06:51 AM' - 'Pass' : 15. Check 'SameCheckBox' to be 'True'
 '5/12/2015 12:06:51 AM' - 'Pass' : 16. Click 'DatmuaLink'
 '5/12/2015 12:06:51 AM' - 'Pass' : 17. Click 'HãyNhậpTênDiv'
 '5/12/2015 12:06:51 AM' - 'Pass' : 18. Verify 'TextContent' 'Contains' 'Hãy nhập tên người mua' on 'HãyNhậpTênDiv'
 '5/12/2015 12:06:51 AM' - 'Pass' : 19. Enter text 'Nguyen Van A' in 'NameText'
 '5/12/2015 12:06:51 AM' - 'Pass' : 20. Click 'DatmuaLink'
 '5/12/2015 12:06:51 AM' - 'Pass' : 21. Verify 'TextContent' 'Contains' 'Hãy nhập điện thoại người mua' on 'HãyNhậpĐiệnDiv'
 '5/12/2015 12:06:52 AM' - 'Pass' : 22. Enter text '1223456789' in 'PhoneText'
 '5/12/2015 12:06:52 AM' - 'Pass' : 23. Click 'DatmuaLink'
 '5/12/2015 12:06:52 AM' - 'Pass' : 24. Verify 'TextContent' 'Contains' 'Hãy nhập email người mua' on 'HãyNhậpDiv'
 '5/12/2015 12:06:52 AM' - 'Pass' : 25. Enter text 'abcd@gmail.com' in 'EmailText'
 '5/12/2015 12:06:52 AM' - 'Pass' : 26. Click 'DatmuaLink'
 '5/12/2015 12:06:52 AM' - 'Pass' : 27. Verify 'TextContent' 'Contains' 'Hãy nhập địa chỉ người mua' on 'HãyNhậpĐịaDiv'
 '5/12/2015 12:06:52 AM' - 'Pass' : 28. Enter text 'Address' in 'AdressText'
 '5/12/2015 12:06:52 AM' - 'Pass' : 29. Click 'DatmuaLink'
 '5/12/2015 12:06:52 AM' - 'Pass' : 30. Click 'DatmuaLink'
 '5/12/2015 12:06:56 AM' - 'Pass' : 31. Click 'ThanhtoanBtLink'
 '5/12/2015 12:06:56 AM' - 'Pass' : 32. Click 'TtCodLink'
 '5/12/2015 12:06:56 AM' - 'Pass' : 33. Click 'HoanthanhLink'
 '5/12/2015 12:06:58 AM' - 'Pass' : 34. Click 'HủyĐơnHàngLink'
 '5/12/2015 12:06:58 AM' - 'Pass' : 35. Handle 'Confirm' dialog.
 '5/12/2015 12:07:06 AM' - 'Pass' : 36. Click 'TiếpTụcMuaLink'
 '5/12/2015 12:07:07 AM' - 'Pass' : 37. Click 'GiỏHàngSpan'
 '5/12/2015 12:07:08 AM' - 'Pass' : 38. Verify 'TextContent' 'Contains' 'Hiện bạn không có sản phẩm nào trong giỏ hàng.' on 'HiệnBạnCenterTag'
 '5/12/2015 12:07:09 AM' - 'Pass' : 39. Click 'ĐóngLạiSpan'

Source code demo: https://drive.google.com/open?id=0B1x-pAUF8x9LeXlyZlNiOGlydTg