Dự án về website dịch vụ ngân hàng (tạo mới/ sửa/ xóa khách hàng – nạp/ rút/ chuyển tiền,…) để thực hành viết script demo
Link project: http://www.demo.guru99.com/V4/
Link testcase: https://goo.gl/XLFtSb
Click vào hình để xem chế độ phóng to