Dự án về website thương mại điện tử (tạo mới user/ mua hàng/ thanh toán qua paypal/ nhập mã giảm giá, tính tiền/ so sánh 2 loại hàng,…) để các bạn thực hành viết script demo
Link – http://live.guru99.com/index.php
Testcase: https://docs.google.com/spreadsheets/d/17ordhGkB0EnOctG4zza6uaVfkMikEgUzazxCsZKCKu4/edit#gid=0
Click vào hình để xem chế độ phóng to