THỜI GIAN/ ĐỊA ĐIỂM

Thời gian: 6 tuần (2 buổi/tuần).
Địa điểm: Café M – Lối vào nhà thi đấu Đĩa bay (Đối diện Sun wheel)
Học phí: Miễn phí.
Lịch học: Sáng thứ 7 – Chủ nhật (Bắt đầu từ thứ 7 – 19/03/2016)
Hướng dẫn: Đào Minh Đảm
Tổ chức: DigiTest.vn


KIẾN THỨC ĐẠT ĐƯỢC

Thông qua khóa học này, bạn sẽ có được:

 • Những khái niệm và kiến thức căn bản về Automation trong kiểm thử.
 • Có thể làm việc với Selenium IDE trong các dự án vừa và nhỏ.
 • Có thể làm được các testcase căn bản bằng Selenium WebDriver.
 • Có khả năng tự học và tự tìm hiểu nâng cao sau khóa học.

ĐỐI TƯỢNG ĐÀO TẠO

 • Để học khóa Selenium bạn nên có kinh nghiệm về testing khoảng 6 tháng, có nhu cầu học thêm về Automation Test.
 • Nếu chưa có kinh nghiệm về kiểm thử bạn nên học khóa Software Testing Foundation trước để nắm các kiến thức căn bản.
 • Khóa học hướng đến các bạn trong lĩnh vực testing có đam mê lập trình, hoặc có mong muốn chuyển sang làm automation test trong tương lai. Do số lượng giới hạn nên nhóm sẽ ưu tiên các bạn có đủ các tiêu chí trên trước.

TÀI LIỆU HỌC TẬP

 • Slide giáo trình chia sẻ sau các buổi học.
 • Các nguồn website/ebook chia sẻ trong thời gian học.

NỘI DUNG KHÓA HỌC

1. Introduction

 • Course introduction and Q/A
 • Introduction to automation testing.

2. Selenium IDE

 • Introduction to Selenium IDE.
 • Install Selenium IDE & Addons (Firebug, Firepath)
 • Creating the First Selenium IDE script.
 • Use Locators in Selenium IDE.
 • Customize and export a script in Selenium IDE.
 • Project: Work with the real project by Selenium IDE.

3. WebDriver

 • Guide to install Selenium environment (Java, Eclipse, Selenium package…).
 • Creating the first script in Webdriver.
 • How to use Locators in Webdriver (by ID, Name, CSS Selector, XPATH…).
 • Browser Commands (getTitle, getURL, Close, Quit, Manage, …)
 • WebElement Commands (Click, sendKey, getText,isDisplay, isEnabled,…)
 • Verify and Assert web elements.
 • Different types of Selenium WebDriver Waits.
 • Running with Firefox, IE, Chrome, Coccoc browser.
 • Handling Checkbox, RadioButton, Dropdown, Multi-select.
 • Project: Automation project with WebDriver.

HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG (TUẦN ĐẦU TIÊN)

ImageImage-2

Image-3Image-4


HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG (TUẦN CUỐI CÙNG)