Đây là bài thứ 2 trong loạt bài hướng dẫn về Selenium IDE, hi vọng các bạn sẽ có được những thông tin hữu ích trong công việc của mình khi đọc xong loạt bài viết này  🙂

Yêu cầu:

 • Bạn cần tạo dữ liệu ngẫu nhiên đăng kí tự động vào hệ thống?
 • Bạn cần tạo tên/ email/ số chứng minh thư/… không trùng nhau?
 • Bạn không muốn dùng cách đọc dữ liệu từ file xml, csv?

Giải pháp:

Với việc chèn 1 đoạn lệnh javascript ngắn dưới đây các bạn có thể tạo được dữ liệu ngẫu nhiên mình mong muốn:

 • Chuỗi + Số với độ dài 10 kí tự:
  • javascript{Math.random().toString(36).substring(2,12)}
  • Example: u44yvuadlk
 • Chuỗi + Số với độ dài 5 kí tự:
  • javascript{Math.random().toString(36).substring(2,7)}
  • Example: gb2vy
 • Số với độ dài 7 kí tự:
  • javascript{Math.random().toString(9).substring(2,9)}
  • Example: 4536798

Kịch bản:


 • Step 01 – Truy cập vào trang: http://live.guru99.com/
 • Step 02 – Vào trang đăng nhập: http://live.guru99.com/index.php/customer/account/
  • Click MY ACCOUNT link
 • Step 03 – Click CREATE AN ACCOUNT button
 • Step 04 – Nhập thông tin hợp lệ vào tất cả các field: First Name/ Last Name/ Email Address/ Password/ Confirm Password (Lưu ý: Tạo random cho dữ liệu tại field Email Address)
 • Step 05 – Verify message xuất hiện khi đăng kí thành công: Thank you for registering with Main Website Store.
 • Step 06 – Logout khỏi hệ thống

Các bạn lưu ý ở Step 04 sẽ có field Email cần random dữ liệu để chạy tự động khi đăng kí tài khoản vào những lần sau.

Kết quả: