Để chạy được kịch bản Selenium IDE trên  trình duyệt Chrome và IE thì mọi người cần follow theo một số steps sau:

 • Step 03 – Bật Selenium Server Standalone lên và khởi tạo cùng lúc driver của trình duyệt:
  • Tại ổ C, nhấn đồng thời phím Shift + chuột phải và chọn <Open command window here>
  • Paste đoạn code sau vào command line:
   • Cho Chrome: java -jar selenium-server-standalone-2.53.1.jar -Dwebdriver.chrome.driver=chromedriver.exe
   • Cho IE:  java -jar selenium-server-standalone-2.53.1.jar -Dwebdriver.ie.driver=IEDriverServer.exe
  • Sau khi bật thành công nó sẽ có giao diện như sau:

Chú ý: Như trong hình tại step 2 Selenium Server up và running thì mới thành công nhé.

 • Step 04 – Config trong Selenium IDE:
  • Option > WebDriver > Check vào checkbox: Enable WebDriver Playback > Truyền vào browser thích hợp (chrome, internet explorer)

 • Step 05 – Chạy testcase như thông thường (Play current testcase)
  • Sau khi click run testcase, Selenium Server sẽ tạo mới 1 session và bật trình duyệt chrome lên để thực thi testcase

Tương tự từ Step 03 cho trình duyệt IE nhé.


Lưu ý:
– Để cho phép run lại testcase trên trình duyệt Firefox thì tại Step 04 cần click vào button Reset Option trong hình (nằm dưới cùng ở giữa) để đưa config browser về mặc định.
– Các step liên quan đến vòng lặp hoặc sử dụng các chức năng liên quan đến extension (Report/ Flow Control/ Screenshot/…) sẽ không chạy được trên Chrome/ IE.
Good luck!