Bài viết này mình sẽ giới thiệu 1 add-on của trình duyệt Firefox hỗ trợ các bạn export kết quả test sau khi chạy kịch bản Selenium IDE
(Lưu ý: Chỉ hỗ trợ cho trình duyệt Firefox).

Các bạn vào trang chủ Selenium tìm và tải về add-on: Test Results

Link download: https://addons.mozilla.org/en-US/firefox/addon/test-results-selenium-ide/

Sau khi tải về, khởi động lại trình duyệt Firefox và Selenium IDE bạn sẽ thấy xuất hiện thêm 1 số sub-menu như thế này:

Ok, bây giờ mình sẽ chạy thử với 2 trường hợp:

  • Run test case và export test case results

Mình import và chạy thử với 1 testcase có step cuối cùng sai dữ liệu test để cho ra kết quả fail và error message trong report như sau:

Như các bạn thấy thì sau khi chạy xong testcase, sử dụng sub-menu ‘Export test case results’ sẽ generate ra 1 file report (html) với những thông số cơ bản như trên:
– Testcase name
– Command
– Target
– Value
– Error message

  • Run test suite và export test suite results

Tương tự như test case, các bạn tạo mới hoặc import test suite và chạy kịch bản, export kết quả test suite như sau:

Với mẫu report cơ bản như trên, ít nhất chúng ta cũng có 1 đánh giá nhanh về kết quả sau khi thực thi testscript (Trạng thái pass/ fail, tổng số test đã chạy, kết quả của từng step trong từng testcase). Report này cũng có thể được sử dụng để gửi cho khách hàng/ quản lí để báo cáo kết quả test.