• Cần học những gì để trở thành 1 Automation Tester?
 • Muốn chuyển từ Manual Tester qua Automation Tester thì nên bắt đầu từ đâu?
 • Cần nghiên cứu những gì để làm tốt công việc của 1 Automation Tester (AT)?

Dưới đây là những kinh nghiệm mình chia sẻ dưới góc nhìn cá nhân của bản thân sau gần 3 năm làm việc trong vai trò của 1 Manual/ Automation Tester. Bài viết không đi sâu vào phần technical mà chỉ định hướng giúp bạn làm sao để tiếp cận với nguồn kiến thức và cách học tiết kiệm thời gian nhất, đi đúng con đường mà mình đã chọn. Mọi đóng góp/ chia sẻ vui lòng comment dưới bài viết để xây dựng một lộ trình đầy đủ, tiết kiệm thời gian và hoàn thiện hơn cho AT.

LỘ TRÌNH:

 • Những kiến thức nằm lòng về testing:
  • Types Testing: Unit/ Intergration/ System/ Sanity/ Regression test/… là gì?
  • Testing Techniques: Phân tích giá trị biên/ phân vùng tương đương/ biểu đồ kết quả/ Đoán lỗi/… là gì?
 • Tại sao phải trang bị những kiến thức này, bởi vì một AT sẽ không design được đúng/ đủ tất cả những cases mà mình cần nếu không nắm chắc những nội dung này, trong trường hợp bạn phải ôm xô cả vai trò của manual tester hoặc phải design testcase trước khi thực hiện scripting.
 • Nắm rõ về HTML và Xpath để nhận dạng đúng test objects/ elements mà mình cần thao tác.
 • Thành thạo ít nhất một ngôn ngữ lập trình thông dụng hỗ trợ cho việc scripting trên test tools:
  • Java/ C#/ Python/ Ruby/ Javascript/..
  • Đây là phần cực kì quan trọng nếu bạn muốn làm tốt và phát triển công việc của một AT.
 • Sử dụng thành thạo thư viện của Selenium WebDriver API
 • Sử dụng thành thạo ít nhất 1 framework testing (Junit/ TestNG/ NUnit/..)
 • Tìm hiểu về software design pattern để build framework/ common library
 • Sử dụng/ build framework thành thạo từ Page Object Model pattern
 • Kĩ năng về Coding/ IDE:
  • Debug, coding convention, source version control (GIT, SVN,..)
  • Cách sử dụng IDE: Visual Studio, Eclipse, IntelliJ,..
 • Làm việc với Database:
  • Hầu hết dự án phần mềm nào cũng có thao tác với DB, nắm vững kiến thức về truy vấn, verify data, ràng buộc dữ liệu,.. sẽ giúp bạn rất nhiều trong công việc hàng ngày của AT.
 • Học hỏi công nghệ mới trong mảng automation testing:
  • Build tools: Gradle, Maven, ANT,..
  • CI/CD: Jenkins, TeamCity, CircleCI, TFS, Docker, ..
  • Cloud: AWS, Saucelab, Browserstack, Testingbot,..
  • BDD: Cucumber, Serenity, Specflow,…
  • Mobile: Appium, Perfecto,..

CỘNG ĐỒNG:

Chúc các bạn thành công!