Bài viết này mình sẽ giới thiệu 1 add-on của trình duyệt Firefox hỗ trợ các bạn chụp ảnh tại mỗi step failed sau khi chạy kịch bản Selenium IDE
(Lưu ý: Chỉ hỗ trợ cho trình duyệt Firefox).

Các bạn tải add-on theo đường link này: ScreenShot on Fail (Selenium IDE)

(Lưu ý: Trường hợp Firefox có Permission thì chọn option phía dưới “Download Anyway”, sau khi tải add-on dạng file .xpi về thì kéo thả vào trình duyệt để cài đặt như bình thường).

Sau khi cài đặt xong, khởi động lại trình duyệt Firefox và Selenium IDE, bạn sẽ thấy xuất hiện thêm 1 icon như thế này:

  • (1) – Bật chế độ chụp hình khi run testcase
  • (2) – Xem thư mục/ ảnh bị fail sau khi run xong testcase
  • (3) – Thay đổi thư mục chứa ảnh bị fail
    • Bên máy mình lưu vào ổ C thư mục ImageFailed cho demo bên dưới

Bây giờ mình sẽ demo với 1 testcase nhỏ như sau:

  • Step 01 – Mở trang http://live.guru99.com
  • Step 02 – Mở trang My Account
  • Step 03 – Để trống username/ password và click LOGIN button
  • Step 04 – Verify message lỗi hiển thị tại field username: “This is a required field.”
  • Step 05 – Verify message lỗi hiển thị tại field password: “This is a required field.”

Sau khi record và play, kết quả là passed nha:

Okey, giờ mình sẽ change message tại Step 05 thành “This is not a required field.” và chạy lại
Lưu ý: Tick chọn icon ScreenShot on Fail trước khi bấm Play 

Kết quả failed sau khi chạy:

Như hình trên, sau khi chạy thì Step 05 sẽ bị fail do message đã bị change, xem ảnh lỗi trong thư mục ImageFailed:

Mỗi lần chạy sẽ sinh ra 1 thư mục report với format: yy/mm/dd/hh:mm:ss
Hình lỗi của Step 05:

Hẹn gặp lại trong bài viết sau!