GIỚI THIỆU

 • TestingBot là một Cloud Computing cung cấp service chạy thử nghiệm automation/ manual testing với multi-os  (Window, Linux, MAC) và multi-browser (Chrome, Firefox, IE,..) tương tự như: Browserstack, Saucelab, AWS,..
 • Chỉ cần đăng kí một account bạn sẽ được cấp 100 phút thử nghiệm miễn phí mỗi tháng.

 • Trong phạm vi bài viết hôm nay, mình sẽ tạo kịch bản bằng Selenium IDE lưu dưới dạng html và upload lên TestingBot để run automation.
 • Bạn có thể tạo job để chạy kịch bản theo giờ cố định mỗi ngày, mỗi tuần tùy ý.
 • Support run Selenium IDE testcase được giới thiệu trên site TestingBot:

KỊCH BẢN KIỂM THỬ

 • Step 01 – Truy cập vào trang: http://live.guru99.com/
 • Step 02 – Click MY ACCOUNT link (vào trang đăng nhập)
 • Step 03 – Click CREATE AN ACCOUNT button (vào trang đăng kí tài khoản)
 • Step 04 – Nhập thông tin hợp lệ vào tất cả các field: First Name/ Last Name/ Email Address/ Password/ Confirm Password (Lưu ý: Tạo random cho dữ liệu tại field Email Address)
 • Step 05 – Verify message xuất hiện khi đăng kí thành công: Thank you for registering with Main Website Store.
 • Step 06 – Logout khỏi hệ thống

RECORD/ PLAYBACK TẠI MÁY LOCAL

 • Sử dụng Selenium IDE record và play testcase để make sure passed

 

 • Lưu testcase thành file html chuẩn bị cho việc upload lên site (Trong ví dụ này, testcase đặt tên là: TC_RegisterToSystem.html)

UPLOAD & RUN TRÊN CLOUD

 • Sau khi đăng kí và login thành công vào TestingBot, truy cập vào link: https://testingbot.com/members/lab
 • Tại tab đầu tiên (SINGLE TEST), chọn file html đã lưu ở bước trên và click button Upload

 • Upload thành công và chọn browser để thực thi, ở đây mình sẽ chạy cross browser với:
  • Windows 10: Chrome 60 và Firefox 47
  • MAC OS Siera: Chrome 60 và Firefox 47

 • Run testcase

VIEW RESULT

 • (1) Windows 10 Firefox – chạy mất 39s
 • (2) MAC Siera Firefox – chạy mất 18s
 • (3) Windows 10 Chrome – chạy mất 26s
 • (4) MAC Siera Chrome – chạy mất  15s

 • Mở report detail (Windows 10 Firefox thử ha)
  • Có đính kèm video đã được record

 • Có đầy đủ từng step và mỗi step có screenshot đính kèm

Hẹn gặp lại trong bài viết sau – Good luck!