[Java – WebDriver 05] – Sự tương thích giữa các version

Issue

 • Hầu hết các bạn mới học/ làm quen vs automation testing thì các lỗi liên quan đến môi trường/ config/ version không tự xử lí được – đặc biệt là sự không tương thích giữa các version
  • Java version
   • 1.7.xx
   • 1.8.xx
   • 1.9.xx
  • Browser version
   • Chrome
   • Firefox
   • IE
   • Safari
  • Selenium version
   • 2.xx
   • 3.xx
   • 4.xx
  • Browser driver version
   • chromedriver
   • geckodriver
   • iedriver

Giải pháp

 • Trước khi các bạn nắm được tips để manage các version này thì mình recommend nên có 1 môi trường ổn định để thực hành/ học tốt nhất – tránh mất thời gian ngồi xử lí mấy issue vớ vẩn
  • Recommend 01:
   • Java version: 1.8.xx
   • Browser version:
    • Chrome: latest
    • Firefox: 47.0.2
    • IE: 11
   • Selenium version:
    • 2.53.1 (Stable)
   • Browser driver version:
    • chromedriver: latest
    • geckodriver: ko cần cho bản firefox <=47
    • iedriver: bám theo version của Selenium server (như trên là 2.53.1)
  • Recommend 02:
   • Java version: 1.8.xx
   • Browser version:
    • Chrome: latest
    • Firefox: latest
    • IE: 11
   • Selenium version:
    • 3.xx (Bản 3. trở lên là được)
   • Browser driver version:
    • chromedriver: latest
    • geckodriver: bám theo version của Firefox
    • iedriver: bám theo version của Selenium server
  • Như trên thì các bạn thấy vấn đề không tương thích lớn nhất là Firefox, có 1 sự thay đổi nhỏ từ version Firefox 48 trở lên – các bạn follow như sau:
   • Firefox <=47:
    • Sử dụng vs Selenium 2.xx – không work vs 3.xx
    • Không cần sử dụng geckodriver
    • Chỉ cần new instance của FirefoxDriver là có thể sử dụng ngay
   • Firefox >=48:
    • Phải sử dụng vs Selenium 3.xx trở lên – không work vs 2.xx
    • Phải set property cho geckodriver
     • System.setProperty(“webdriver.gecko.driver”, “//path_of_gecko_driver”);
   • Về version tương thích giữa Selenium/ Firefox/ GeckoDriver xem chi tiết trong hình dưới

Code Sample

 • Chrome
  • System.setProperty(“webdriver.chrome.driver”, “.\\lib\\chromedriver.exe”);
  • driver = new ChromeDriver();
  • Lưu ý: “.\\lib\\chromedriver.exe” => đường dẫn tương đối tới file chromedriver.exe nằm trong thư mục lib
 • Firefox (<=47)
  • driver = new FirefoxDriver();
 • Firefox (>=48)
  • System.setProperty(“webdriver.gecko.driver”, “.\\lib\\geckodriver.exe”);
  • driver = new FirefoxDriver();
  • “.\\lib\\geckodriver.exe” => đường dẫn tương đối tới file geckodriver.exe nằm trong thư mục lib
 • Internet Explorer
  • System.setProperty(“webdriver.ie.driver”, “.\\lib\\IEDriverServer.exe”);
  • driver = new InternetExplorerDriver();
  • “.\\lib\\IEDriverServer.exe” => đường dẫn tương đối tới file IEDriverServer.exe nằm trong thư mục lib

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s