Vui lòng xem trước bài viết cài đặt các phần mềm cần thiết với Selenium Java trên hệ điều hành MAC OS trước khi setup chạy với trình duyệt Safari

Cập nhật Selenium lên latest

 • Safari sẽ chạy không ổn định hoặc không chạy nếu như sử dụng với những bản Selenium cũ
 • Cập nhật lên Selenium mới nhất – version mới nhất tại thời điểm hiện tại là 3.141.59
  • Tải về và copy/ dán vào thư mục libraries

 • Selenium sẽ ko include thư viện của TestNG nên tải về thư viện riêng của TestNG qua link sau
  • Tải về và copy/ dán vào thư mục libraries
 • Remove thư viện Selenium cũ khỏi Build Path

 • Add thư viện Selenium mới + TestNG vào Build Path

Enable Safari Driver

 • SafariDriver từ version High Sierra của MAC OS đã được Apple tích hợp sẵn vào luôn chỉ cần enable lên
 • Bật Terminal gõ command sau: safaridriver –enable (nhập vào mật khẩu để xác nhận nếu có yêu cầu)

 • Setting để bật Developer Mode lên
  • Bật trình duyệt Safari lên chọn: Safari > Preferences

  • Check vào “Show Develop menu in menu bar”

 • Enable “Remote Automation” lên

Run Test

 • Cập nhật cách khởi tạo driver qua SafariDriver

 • Run test

 • Kiểm tra kết quả