THIẾT LẬP MAVEN

 • Download Apache Maven: apache-maven-3.5.0-bin.zip
 • Giải nén vào 1 ổ đĩa bất kì (VD: Ổ đĩa C > apache-maven-3.5.0-bin)
 • Thiết lập biến môi trường cho Maven (xem hình dưới)
  • Step 1 – Chuột phải vào ‘My Computer’ (This PC)
  • Step 2 – Chọn ‘Properties
  • Step 3 – Chọn ‘Advanced system setting’
  • Step 4 – Chọn ‘Environments Variables’
  • Step 5.1 – Tạo 1 biến mới tại ‘System variables‘ > Đặt tên tùy ý (trong hình là M2_HOME)
  • Step 5.2 – Copy đường dẫn tại thư mục Maven đã xả nén vào ‘Value’ (C:\apache-maven-3.5.0-bin\apache-maven-3.5.0)
  • Step 6 – Chọn ‘Path’ > ‘Edit’ > ‘New’
  • Step 7 – Thêm biến mới với cú pháp: ‘%M2_HOME%\bin’
  • Step 8 – Click ‘OK’ (Done)

 • Kiểm tra biến môi trường đã được thêm vào
  • Mở cmd > mvn -version
  • Nếu hiển thị như hình dưới là thành công

DOWNLOAD ECLIPSE

 • Sử dụng bản Eclipse IDE for Java Developer (version này đủ đáp ứng, ko nên sử dụng bản Eclipse for Java EE chạy rất nặng máy)
 • Link download: Eclipse Mars, tùy vào hệ thống của bạn phiên bản 32/64 bit để lựa chọn cho phù hợp. (Cá nhân mình chọn version Eclipse Mars vì nó chạy ổn định/ ít lỗi).

CÀI ĐẶT ‘CUCUMBER PLUGIN’

 • Plugin này hỗ trợ việc tạo/ viết testcase dạng BDD và run trực tiếp trên file testcase từ context menu
 • Chọn Help > Install New Software

 • Check vào Cucumber Eclipse Plugin (1) và nhấn Next > Finish

 

DOWNLOAD THƯ VIỆN CUCUMBER

 • Tạo mới ‘Maven project’

 • Chọn Simple project > Next

 • Điền thông tin vào Artifact Id và Group Id > Finish

 • Cấu trúc của Project sau khi tạo thành công
  • Mở file pom.xml và chọn chế độ edit như hình dưới
  • File pom.xml (Project Object Model) là nơi khai báo/ quản lí các dependencies/ build/ deploy của project

 • Add thư viện vào file pom.xml
  • Copy > Paste đoạn code sau


4.0.0
JAVA_CUCUMBER
JAVA_CUCUMBER
0.0.1-SNAPSHOT
JAVA_CUCUMBER


 1.2.2
 2.53.1
junit
junit
4.12
test


info.cukes
cucumber-java
${cucumber.version}
test


info.cukes
cucumber-junit
${cucumber.version}
test


org.seleniumhq.selenium
selenium-java
${selenium.version}
TẠO CẤU TRÚC THƯ MỤC DỰ ÁN

 • Trong đường dẫn: src > test > java tạo 3 package như hình dưới:
  • cucumberOptions
  • features
  • stepDefinations

Chi tiết chức năng của từng package mình sẽ được nói rõ trong các bài viết sau

TESTCASE THỰC HÀNH

 • Viết script demo cho những testcase sau

KẾT QUẢ

Kết thúc các bài viết về Cucumber Tutorials các bạn có thể tạo 1 project Cucumber – Java simple với kết quả như thế này

 • Project Struture/ Feature File/ JUnit Result

 • Overview HTML Result

 • Feature HTML Result

 • Steps HTML Result

 • Tags HTML Result