Issue

  • Với những người mới học và làm quen với automation testing thì Firebug/ Firepath như 1 người bạn đồng hành trong quá trình find element (locator) trên web app

  • Từ phiên bản FireFox 56.0 (phát hành ngày 28/09/2017) thì Firebug/ Firepath chính thức bị khai tử không còn được hỗ trợ – kết thúc 1 quá trình rực rỡ 12 năm (2006 – 2017)

  • Trong trường hợp các bạn vẫn muốn sử dụng Firebug/ Firepath trên những phiên bản cũ của Firefox thì việc cài đặt thông qua trang extension của Mozilla Firefox cũng không còn được hỗ trợ

Giải pháp

  • Cài đặt thông qua file .xpi (Offline) – lưu ý các bạn nên sử dụng Firefox version từ 55 trở xuống
  • Tải về 2 file Firepath/ Firebug (.xpi) trong link này – Link
  • Gõ lên thanh address: about:addons
  • Theo các step như hình dưới

  • Trỏ đến 2 file xpi đã tải về – install và restart lại browser

  • Kiểm tra bằng cách click chuột phải vào element bất kì chọn Inspect in FirePath

  • Done