[Java – WebDriver 07] – Run test với trình duyệt Chrome/ Firefox headless

Headless Browser là gì? Headless browser là trình duyệt web không có giao diện đồ họa người dùng (GUI). Tương tác với trang web trong môi trường giống như các trình duyệt web phổ biến khác, được thực hiện thông … Continue reading [Java – WebDriver 07] – Run test với trình duyệt Chrome/ Firefox headless

[Java – WebDriver 06] – Run test với trình duyệt Chrome/ Firefox UI

Chrome/ Firefox Đây là 2 trình duyệt hiện tại vẫn đang đứng top trong thị trường trình duyệt phổ biến nhất hiện nay theo thống kê từ trang gs.statcounter tính đến thời điểm 05/2019 Vì đứng top trên thị trường … Continue reading [Java – WebDriver 06] – Run test với trình duyệt Chrome/ Firefox UI

[Java – WebDriver 04] – Cài đặt/ cấu hình Selenium Java và IntelliJ IDEA

Nếu các bạn muốn setup môi trường Selenium và Eclipse trên các hệ điều hành Windows/ MAC hoặc Linux thì xem qua các bài viết này: Cài đặt/ cấu hình Selenium Java và Eclipse (Windows OS) Cài đặt/ cấu hình … Continue reading [Java – WebDriver 04] – Cài đặt/ cấu hình Selenium Java và IntelliJ IDEA

[Java – WebDriver 03] – Cài đặt/ cấu hình Selenium Java và Eclipse (Ubuntu Linux)

Nếu các bạn muốn setup môi trường Selenium trên hệ điều hành Windows hoặc MAC thì xem qua 2 bài viết này: Cài đặt/ cấu hình Selenium Java và Eclipse (Windows OS) Cài đặt/ cấu hình Selenium Java và Eclipse … Continue reading [Java – WebDriver 03] – Cài đặt/ cấu hình Selenium Java và Eclipse (Ubuntu Linux)

[Java – WebDriver 02] – Cài đặt/ cấu hình Selenium Java và Eclipse (MAC OS)

Nếu các bạn muốn setup môi trường Selenium trên hệ điều hành Windows hoặc Linux thì xem qua 2 bài viết này: Cài đặt/ cấu hình Selenium Java và Eclipse (Windows OS) Cài đặt/ cấu hình Selenium Java và Eclipse … Continue reading [Java – WebDriver 02] – Cài đặt/ cấu hình Selenium Java và Eclipse (MAC OS)

[Java – WebDriver 01] – Cài đặt/ cấu hình Selenium Java và Eclipse (Windows OS)

Nếu các bạn muốn setup môi trường Selenium trên hệ điều hành MAC hoặc Linux thì xem qua 2 bài viết này: Cài đặt/ cấu hình Selenium Java và Eclipse (MAC OS) Cài đặt/ cấu hình Selenium Java và Eclipse … Continue reading [Java – WebDriver 01] – Cài đặt/ cấu hình Selenium Java và Eclipse (Windows OS)

[Project 03] – eCommerce Website

Dự án về website thương mại điện tử (tạo mới user/ mua hàng/ thanh toán qua paypal/ nhập mã giảm giá, tính tiền/ so sánh 2 loại hàng,…) để các bạn thực hành viết script demo Link – http://live.guru99.com/index.php Testcase: https://docs.google.com/spreadsheets/d/17ordhGkB0EnOctG4zza6uaVfkMikEgUzazxCsZKCKu4/edit#gid=0Continue reading [Project 03] – eCommerce Website

[Project 02] – Banking Website

Dự án về website dịch vụ ngân hàng (tạo mới/ sửa/ xóa khách hàng – nạp/ rút/ chuyển tiền,…) để thực hành viết script demo Link project: http://www.demo.guru99.com/V4/ Link testcase: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1NQOMApOrRqlsIH67z7Cy_EG3zAfAIUhzl8VMhcvXE0A/edit?usp=sharing  Click vào hình để xem chế độ phóng to   Continue reading [Project 02] – Banking Website