[Project 03] – eCommerce Website

Dự án về website thương mại điện tử (tạo mới user/ mua hàng/ thanh toán qua paypal/ nhập mã giảm giá, tính tiền/ so sánh 2 loại hàng,…) để các bạn thực hành viết script demo Link – http://live.guru99.com/index.php Testcase: https://docs.google.com/spreadsheets/d/17ordhGkB0EnOctG4zza6uaVfkMikEgUzazxCsZKCKu4/edit#gid=0Continue reading [Project 03] – eCommerce Website

[Project 02] – Banking Website

Dự án về website dịch vụ ngân hàng (tạo mới/ sửa/ xóa khách hàng – nạp/ rút/ chuyển tiền,…) để thực hành viết script demo Link project: http://www.demo.guru99.com/V4/ Link testcase: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1NQOMApOrRqlsIH67z7Cy_EG3zAfAIUhzl8VMhcvXE0A/edit?usp=sharing  Click vào hình để xem chế độ phóng to   Continue reading [Project 02] – Banking Website