[Java – WebDriver 01] – Cài đặt/ cấu hình Selenium Java và Eclipse (Windows OS)

Nếu các bạn muốn setup môi trường Selenium trên hệ điều hành MAC hoặc Linux thì xem qua 2 bài viết này: Cài đặt/ cấu hình Selenium Java và Eclipse (MAC OS) Cài đặt/ cấu hình Selenium Java và Eclipse … Continue reading [Java – WebDriver 01] – Cài đặt/ cấu hình Selenium Java và Eclipse (Windows OS)